Gruppens historie

Starten

1. Vejle (Korsridder troppen) blev dannet i 1925 af unge fra det lokale KFUMs ungdomsafdeling. Disse var dog ikke de første KFUM-spejdere i Vejle, for byen var repræsenteret på korpslejeren i 1920. Hvornår denne gruppe var dannet, ved vi desværre ikke sikkert, men formentligt omkring 1918. Men i midlertidigt gik denne gruppe til som en konsekvens af at man på landsplan i de år forsøgte en samling af KFUM-spejdere og FDF.

Men i 1925 blev det altså alvor, og den første del af hvad der i dag er KFUM-spejderne i Vejle Dalfolket, kom til verden. Drengene som startede troppen, fik Clemmensen, der også havde været med i første omgang, til at gå ind som tropsleder, hvilket han vedblev at være i mange år. Til tros for en del modgang i starten, så gik det godt og der kom stadigvæk flere spejdere til. I 1932 var man 70 spejdere på over 12 år! og man kom derfor frem til at dele sig, og herved opstod 2. Vejle, Dalfolket. Som leder for denne trop valgte man N.G. Iversen. Begge disse grupper omfattede både Ulve 9-12 år, Spejdere 12-17 år, og som det hed den gang Ridderspejdere (i dag Rovere) over 17. 

Allerede i 1933 kom 3. Vejle til som en ren Ridderspejder gruppe, dog i 1936 kom til også at omfatte en spejdertrop og fik navnet Polartroppen. Desuden var der i 40erne et 4. Vejle som så vidt vides var en ren Ridderspejder gruppe.

De glade 50ere og 60ere

Men som sagt så var Vejle en spejderby i vækst, så da man i 1950 kunne holde 25 års jubilæum, var man med spejdernes søskende og forældre i alt 500!  

1950´erne var generelt en god tid for spejderne i Vejle, ikke bare KFUM-spejderne men også de øvrige korps, til Nytårsparaden og grydefesten var man i alt omkring 1500, hvilket var noget der kunne sætte gang i byen, og nærmest var en lokal folkefest. Både grydefest og nytårsparaden bliver i øvrigt stadigvæk afholdt. Men det var også en periode hvor man var meget aktive i ikke bare vejle, men også i oplandet, således var folkene fra vejle grupperne med til at starte en række grupper i området, hvortil der gik en del spejdere som nu fik en gruppe tættere på hvor de boede. Desuden var en stor del af gruppens ælde medlemmer aktive i etableringen af Houens Odde spejdercenter ved Kolding Fjord. Det var formentligt også i 50erne at man begyndte på den traditionelle tømmerflåde tur, som vi stadig som de sidste holder fast i, og der er den eneste gang om året at der bliver givet tilladelse til tømmerflåder på Vejle Å.

1960´erne kom til at byde på både det ene og det andet, Vejles KFUM-spejdere fik Vesterby, vores hytte i Vork Bakker, som vi stadig har (se separat afsnit herom) Samtidigt begyndte man at ændre i strukturen, hvor de tre grupper tidligere havde været filtret ind i hinanden, ændrede man strukturen til en mere løs og uafhængig.

For 2. Og 3. Vejle blev det dog til en kort adskillelse, idet at 3. Vejle Polartroppen blev en del af Dalfolket i 1967.

70erne og 80erne

70erne og 80erne blev nogle mere stille år for grupperne i Vejle, i 1975 havde man 50 års jubilæum, hvor man kunne konstatere at der stadig var godt gang i spejderarbejdet, og man kunne fremvise stor aktivitet. Men det blev også en nedgangs periode, hvor grupperne fik brug for sine sejlivede kræfter og det initiativ som i sin tid havde lagt grunden til dem. En indsats der navnlig blev personificeret i Erik Nilsson som i 1970 var kommet til som ulveleder, og som var med til at bære spejderne igennem disse tider.

90erne og frem ad nye veje

Havde de forgangene år været stille, så kan det samme ikke siges om 90erne, i 90 fik man startet en ny ulveflok på Urhøj (stjerne flokken), i 1993 blev man enige om at sammenlægge 1. Og 2. Vejle, og hele spejderarbejdet i Vejle by blev samlet i Dalfolket.

Siden starten i 1925 havde man haft til huse i KFUM-bygningen (i dag Seligmanns skole) men det var forbi i 1994 hvor man blev sagt op i de lokaler hvor man havde til huse. Men løsningen blev at man kunne købe spejderhuset på Langelinje af DDS, som hidtil havde haft en gruppe her. Så det var vel egentligt ikke så skidt endda at man blev sagt op, for det betød at gruppen nu kom i egne og mere rumlige lokaler.

I dag skriver vi så 2004 gruppen arbejder ligesom i starten med ulve, spejdere og Rovere, men desuden er de lidt yngre kommet med idet at vi nu også har kunnet finde kræfterne til at starte en bæverflok for de 6 til 7 årrige, noget man så vidt vides ikke har prøvet før i gruppens 78 årige historie. Denne enhed har fået til huse på Hover børnegård, og gruppen er her med igen tilstede på Uhrhøj. Fremtidsplanerne ligger til dels da også her, idet det er planen at starte en ulveflok til sommer ligeledes på Uhrhøj. 

 

Opdatering 2016

Ovenstående er skrevet tilbage i 2004, dengang var vi en lille spejdergruppe der var i gang med at få vores første hjemmeside, og den side som du læser dette her på er den 3. af slagsen, 1. side blev forældet, og nr. 2 er også blevet udskiftningsmoden, og så er det jo et godt tidspunkt at tage et tilbageblik på de sidste 12 år:

Fra stenbrosspejder til forstadsspejder

I 2004 ca. sad vi en lille flok ledere, rovere og grupperådsmedlemmer, og kikkede på hinanden til et grupperådsmøde, i vores daværende spejderhuset på Langelinje, og så på hvordan vores situation som spejdergruppe så ud, gruppens aktive enheder bestod på det tidspunkt af 10 spejdere og 10 rovere, og et par ledere. Tilgang af ulve var der ikke, i Vejle midtby bor der ikke den store mængde børnefamilier, og dem der bor ude i den ydre del af Vejle var ikke lige sådan at lokke til bymidten for at være spejdere. Så planen blev at så måtte vi jo få spejderarbejdet ud til hvor børnene bor.

Planen blev at lave en eller flere satellit-enheder, på forskellige steder i Vejle, i let afstand for de yngste bævere og ulve, hvor imens de ældste; spejdere og rovere så havde til huse på langelinje, hvor de kunne mødes fra hele Vejle, en model som der havde været succes med i Silkeborg. Det første sted at prøve at etablere en enhed var let at vælge; Uhrhøj, hvor Lone og Jørgen Søklint tog teten, og fik startet et par solide bæver- og ulve- flokke op i ”mariehønen” en gl. rød barak bag børnegården Hover som vi havde fået lov at låne, sådan indtil videre.

I 2006-7 kom vi til det næste afgørende skridt, opstarten på Uhrhøj var gået godt, der var en god tilgang af børn og engagerede forældre, og gruppens tyngdepunkt lå solidt på Uhrhøj med langt de fleste medlemmer. Samtidigt så var der ikke fundet grundlag for at starte andre satellitgrupper op, og der havde heller ikke været tilgang på Langelinje, så beslutningen blev at sælge Langelinje, og flytte hele gruppen sammen på Uhrhøj.

Spejderhuset blev solgt til overtagelse af køber 1/12 2006, og vi flyttede de resterende enheder ind i Mariehønen til de øvrige. Gruppens materiel fik i første omgang til huse i laden på Nedergård, som kommunen havde opkøbt til udstykning, og senere på Uhregård. Det skulle vise sig at vores materiale kom tættere på gruppens endelige placering end vi den gang havde regnet med.

For hvor skulle vi så være fremad rettet? Mariehønen var for lille, og slet ikke indrettet til spejderarbejde. Så et husudvalg blev sat i gang. Hvor kunne vi være?

Processen endte med at tage 5år, som bød på mange spændende ideer, hvordan bygger man et moderne spejderhus? Hvilke eksisterende bygninger kunne være en mulighed? (f.eks. den gl. Uhregård)

1 eller 2plans? (2plans så kan man havde et klatrevæg på gavlen) 1plans er billigere at bygge.

Skulle det være en bygning, eller måske flere mindre bygninger, evt. forbundet af et fælles tag? 

Vi lavede, og så mange tegninger med forslag og ideer, div. udfordringer om en byggegrund gav en del problemer. Men i 2010 kom der hul igennem:

Kommunen havde lavet plads til et spejderhus ved siden af det nybyggede børnehuset Gaia, hvor Nedergård lå. Og en lejekontrakt på jorden i 30 år kom på plads. Ligeledes blev der fundet en holdbar løsning på et spejderhus, da et typehusfirma kom med et bud på at sætte et sammen af deres standart elementer, hvor vi fik mest muligt på det budget vi havde. I oktober blev fundamentet støbt, og spejderhuset på Gaiavej 3 stod klar til indvielse 1.april 2011

180m2 nybygget spejderhus med stort floklokale, 4 patruljelokaler, og et kombineret køkken- leder- og klan- lokale. Og omkring huset 5000 m2 grund til aktiviteter, noget lidt andet end den lille flisebelagte gårdsplads ved Langelinje.. Dalfolket var kommet på græs. Eller lerjord var det nu mest de første år..

Dalfolket – vi bor på Bakken.

Står der på et lejrflag en juniorpatrulje har lavet, en kontrast som beskriver gruppens udvikling ret godt. Vi er en gammel spejdegruppe, med en lang historie og en masse traditioner i bagagen, men uden at gå i stå ved den, vores identitet er den samme, men nye ideer er velkommende. Vi prøver nye veje af, både i det daglige spejderarbejde og i forbindelse med ture og arrangementer. 

Et spejdermøde i dag er ikke det samme som det var tilbage i 1918, 1950 eller 2001,

Tilbage i 1950 ville de klassiske spejderfærdigheder som pioner ing, førstehjælp, orientering mm være hele programmet. Nu kan både et pionerprojekt, hvor man bygger en model af Tower bridge, en aften hvor man spiller brætspil, eller løser udfordringer i opfindsomhed og kreativitet, være aktiviteter som tilsammen giver den kompetence og færdighedsudvikling som individer og gruppe, som er den grundlæggende ide i spejderarbejdet. 

Gamle traditioner som juleture og tømmerflåde tur er blevet suppleret med markedsdag, hvor familie og naboer bliver inviteret til en dag med spejderaktiviteter, og gruppens Sct. Hans bål bliver pr 2016 for hele Uhrhøj, hvor vi flytter det til fra Vesterby, og tager stafetten videre fra Hover byfest som har holdt det.

Spejderarbejdet i og ud af gruppen:

Siden flytningen til Gaiavej har gruppen lagt med et medlemstal på 70-85 medlemmer, sådan lidt efter årstid, og til og fraflytning. Gruppen er fuldt udbygget med bæver, ulve, junior, spejdere, seniorer og rovere. Hvor der dog som oftest er et par enheder som er slået sammen for at få fordelingen af medlemmer og ledere til at nå sammen.

Det alm. spejderarbejde forløber med ugentlige møder, samt ture og lejre et par gange om året, samt sommerlejr.

Tilegnelse af nye ideer og viden er højt prioriteret, vi vil gerne have vores spejdere og ledere afsted på kursus, lige så snart de har muligheden for det, og en stor del af det at være spejder ligger i oplevelserne på tværs af spejdergrupper, og de bånd der her bliver skabt.

Derfor mener vi også at det er logisk at bruge kræfter på at der bliver afholdt kurser,

Og derfor har vi siden 2014, som en af de få spejdergrupper i Danmark været økonomisk forankring for KFUM-Spejdernes ungdomsuddannelser.

 

Kurserne bliver planlagt og afholdt af Klan Kutter, der er en tværkorpslig og landsdækkende klan, der laver kurser og events. Klanen er tilknyttet Dalfolket, og har en del medlemmer herfra. Men den er uafhængig og består af rovere og ledere fra både DDS og KFUM-spejdergrupper over hele landet som brænder for at lave nogle gode kurser og events, hvor både deltagere og stab kommer hjem med udvikling i bagagen, som giver et løft i spejderarbejdet når de kommer hjem.  

Navne på enheder:

Her følger et lille afsnit til belysning af nogle af alle de enheds navne man render på i vores historie, i hvert fald de som vi har navne på og det vi ved om dem.

Korsridderne; Var navnet på spejdertroppen i 1. Vejle, grundlagt i 1925

Det frie Folk: ulveflok i 1. Vejle

Dalfolket: 2. Vejle, og det navn som vi er samlet under i dag. Grundlagt 1932

Sir. Arthurs Dalriddere, spejdertroppen i Dalfolket, patruljernes navne er hentet fra ridderne om det runde bord.

Siden flytningen af gruppen til Uhrhøj i 2007 har de bl.a. været de følgende patruljer:

Kong Brian, Sir. Galahad, Sir. Tristan, Sir. Cardor, Sir. Dinadan, Sir. Warwick og Sir. Bedivere.

Juniortroppens patruljer har ligeledes navne efter ridderne af det runde bord, men uden Sir.

3. Vejle, grundlagt 1933 som Ridderspejder gruppe, og senere også med spejdertrop.

Polartroppen; spejdertroppen i 3. Vejle

Stjerneflokken; ulveflok oprettet på Urhøj i 1990, som en del af 2. Vejle siden flyttet ned til resten af gruppen.

Clan MacMhathain: Rover klan under 1. Vejle oprettet i 1969.

Klan Castrum Wethel; Den nuværende rover klan i Dalfolket.